Denizli Bilgisayar Sistemleri @ 2016

Uzman Şehircilik

1988 Yılında Denizli’de Şehir Plancısı Server Munis tarafından kurulan Uzman Şehircilik yerel yönetimler , sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler ile çeşitli kurum ve kuruluşlara gerçek ve tüzel kişilere Şehir Planlama , her tür ve ölçekte İmar Planı Yapımı, İmar Uygulaması, Koruma Amaçlı İmar Planları, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Jeolojik ve Jeoteknik Etüd İşleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile veri tabanına bağlı olarak plan hazırlanması, Arazi Modellemesi, Kent Bilgi Sistemi Oluşturulması konularında hizmet vermektedir.

Uzman Kadro

Kentsel tasarım uzmanı, GIS uzmanı, sosyolog, çevre mühendisi, harita mühendisi, peyzaj mimarı, mimar, arkeolog, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi...

Projeler

Firmamız, alanında deneyimli ve uzun yıllardır sektörde hizmet veren uzman kişilerle proje bazlı olarak büyük ölçekli işlere başarı ile imza atmıştır...

Destek

Yapılması istenen projenin özelliği ve ilgili mesleki uzmanlık alanına göre, danışmanlık veya hizmet alımı türünde gerek duyulan kurum ve kuruluşlardan destek alınmaktadır...